1. Shorteu do të fillojë në datën 02.06.2022 dhe do të përfundojë në datën 21.07.2022.
  2. Në Shorte kanë të drejtë të marrin pjesë të gjithë klientët mbi moshën 18 vjeç, që bëjnë blerje mbi 10€, ku përjashtohen punonjësit, përfaqësues të JUMBO apo persona të tjerë të përfshirë në linjë të parë në organizimin apo prezantimin e kësaj loje promocionale.
  3. Për të marrë pjesë në Shorte, pjesëmarrësit duhet të shkruajnë të dhënat e tyre personale (EMËR MBIEMËR, NR TELEFONI, NR KUPONIT FISKAL) në kuponin e dedikuar, i cili do ju dorezohet nga punonjesi nëse janë plotësuar të gjitha kushtet.
  4. Kuponat do të mblidhen në kutitë e Shorteut, të cilat do të jenë prezente në çdo dyqan JUMBO në Kosovë. Kuponat e të gjithë dyqaneve JUMBO do të mblidhen në 1 kuti pas përfundimit të afatit të shorteut.
  5. Çmimi që do të jepet në këtë Shorte do të jetë: 1 udhëtim në Turqi (Antalya), paketë familjare me 4 persona, all inclusive, në periudhën 22-28 Gusht 2022
  6. Shorteu dhe shpallja e fituesit do të zhvillohet me datë 22.07.2022, ora 18:00 pranë ambienteve të JUMBO Fushë Kosovë , ku do të bëhet përzgjedhja rastësore e kuponit fitues të çmimit të vënë në dispozicion nga JUMBO.
  7. Përzgjedhja e fituesit do të bëhet manualisht duke tërhequr kuponin tatimor në kutinë përkatëse nga një anëtar i jurisë ose moderatori dhe do të jetë 1 (një) fitues. Personi, kuponi i të cilëve do të përzgjidhet në datën 22 Korrik duhet të përgjigjet kur moderatori t’i telefonojë. Në rastin se personi i përzgjedhur nuk i përgjigjet telefonatës verifikuese, atëherë do të merret automatikisht e mirëqenë se ky person nuk është i disponueshëm, për këtë arsye ky person do të skualifikohet dhe çmimi do t’i kalojë një kuponi tjetër. Nëse edhe fituesi i radhës nuk përgjigjet në telefonatën që do të realizojë moderatori atëherë përzgjedhja e kuponit fitues do të vijojë deri në shpalljen e fituesit që do të përgjigjet në telefon në momentin e prononcimit të emrit të tij nga moderatori.